PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (http://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   數位行動產品 (http://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=41)
-   -   【售/台北】xps13 9360 i7/16g/512ssd 銀色頂規 美版 (http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1128605)

jackycws 2017-05-11 03:58 PM

【售/台北】xps13 9360 i7/16g/512ssd 銀色頂規 美版
 
xps13 9360 i7/16g/512ssd 3k觸控 銀色頂規 美版
4月中入,金牌全球保到府維修至2018年末
價格51000
聯繫方式line: s331578190
如有xps15 9560 系列可以貼換。

價格可以參考xps13 9365
http://24h.pchome.com.tw/prod/DHAI4Q-A9007XSFDjackycws 2017-05-14 10:50 AM

推.............

jackycws 2017-05-20 01:55 AM

推------!

jackycws 2017-05-20 03:57 AM

若有xps15 9550 9560 可以貼換!

jackycws 2017-05-23 03:10 AM

降售48000-------------------推!

jackycws 2017-05-23 06:49 AM

降售47000-------------------推!

jackycws 2017-05-25 04:18 PM

降售46000-------------------推!


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是03:15 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2017。